Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę pracować jako portier palacz w nocy?

30.04.2016
Autor: Waldek

Czy jak mam umiarkowany stopień niepełnosprawności, to mogę pracować jako portier, palacz w nocy?

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 15 ust 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.2011.127.721 z późn. zm.), osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Jednakże w myśl art. 16 ww. ustawy powyższego ograniczenia nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

W związku z powyższym, co do zasady, gdy osoba zatrudniona będzie na stanowisku portiera (jako osoba zatrudniona przy pilnowaniu), będzie mogła pracować w porze nocnej.

W odniesieniu do stanowiska palacza wymagany będzie wniosek tej osoby i zgoda lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarza sprawującego opiekę nad daną osobą z niepełnosprawnością, na pracę w porze nocnej (gdyż nie jest to praca przy pilnowaniu i ma tu zastosowanie art. 16 ust 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas