Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Edukacja osób niepełnosprawnych do 25. roku życia

25.05.2016
Autor: Agnieszka

Dzień dobry, mój problem polega na tym, że mój syn kończy 25 lat w grudniu 2016 (1991) i MEN odpisało dyrektorowi, że mój syn nie może uczestniczyć na zajęcia w roku szk. 16/17, jednak w przedszkolu spec. jest dziewczynka ur. 01.1991 i jeszcze uczęszcza do przedszkola. Skoro MEN zinterpretowało, że mój syn nie może uczestniczyć w tym r. szk. przed ukończeniem 25 lat, to ta dziewczynka nie powinna uczestniczyć już w tym roku szk. Wyczytałam też, że istnieje możliwość przedłużenia edukacji o rok na każdym etapie nauki, o czym MEN nie poinformował. Syn ma orzeczony znaczny st. niep. Jest to schorzenie sprzężone i głębokie upośledzenie um. Bardzo proszę o opinię i podstawy prawne, ponieważ wydaje mi się to krzywdzące dla mojego syna i niesprawiedliwe.

Szanowna Pani,

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

  1. 18. rok życia – w przypadku szkoły podstawowej;
  2. 21. rok życia – w przypadku gimnazjum;
  3. 24. rok życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113), wydanego na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas