Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Opłata klimatyczna dla osoby z astmą

17.02.2016
Autor: K.

Czy chorując na astmę muszę uiszczać opłatę klimatyczną, jeśli wyjeżdżam na kuracje lub rehabilitację?

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłata uzdrowiskowa nie jest pobierana:

  1. pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. od osób przebywających w szpitalach;
  3. od osób niewidomych i ich przewodników;
  4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
  5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Jak widać z powyższego spisu, osoby niepełnosprawne (prócz osób niewidomych) nie są zwolnione z wnoszenia ww. opłat.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas