Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie do zakupu używanego łóżka rehabilitacyjnego

29.05.2016
Autor: Irena

Czy osoba z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy może dostać dofinansowanie do zakupu używanego łóżka rehabilitacyjnego?

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą złożyć do właściwego miejscowo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odpowiedni wniosek o dofinansowanie, dodatkowo można złożyć wniosek także do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Każdy powiat określa własne zasady dofinansowania, które często zależą od tego, ile w danym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże środków na dany powiat. Radzę przed podjęciem jakikolwiek decyzji zakupowej udać się do swojego PCPR celem dowiedzenia się szczegółowych zasad dofinasowania, w szczególności tego, jaki dokument będzie musiała Pani przedstawić, z którego będzie wynikało, ile wydała Pani na łóżko.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas