Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek – rozrusznik serca

08.02.2016
Autor: Stanisław

Jestem po wszczepieniu rozrusznika serca i mam pytanie, czy należy mi się dodatek do emerytury?

Szanowny Panie,

Ponieważ nie podał Pan pełnych informacji, nie możemy niestety precyzyjnie odpowiedzieć na Pańskie pytanie. Nie wiemy choćby, czy ma Pan orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz ile ma Pan lat – co jest bardzo istotne dla odpowiedzi.

Jednym ze świadczeń wypłacanych z tytułu niepełnosprawności jest zasiłek pielęgnacyjny, który przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Ww. zasiłek wypłacany jest w wysokości 153 zł na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez Miejski/Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności m.in. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Innym świadczeniem jest dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS. Ww. dodatek przyznawany jest na wniosek osoby, która została uznana przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, albo osobie pobierającą emeryturę, która ukończyła 75 lat. Wówczas dodatek przyznawany jest z urzędu. Zatem jeśli został Pan uznany przez ZUS za osobę całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji, to otrzymuje Pan ww. świadczenie razem z emeryturą.

Można otrzymywać tylko jedno z ww. świadczeń.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas