Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna – odwołanie

17.02.2016
Autor: M.

Dostałam list o odmowie renty socjalnej i pisze, że mam prawo do 14 dni wniesienia sprzeciwu komisji lekarskiej ZUS. Jak mam to załatwić? Nie powinnam dostać renty socjalnej, jak jestem w trakcie nauki w szkole [do wiad. red.], mam wiele wad, głuchota, przewlekłe zapalenie tarczycy z niedoczynnością, którego za każdą wizytę się płaci, łuszczyca, lekarstwa są strasznie drogie. Możecie państwo jakoś doradzić, wytłumaczyć?

Szanowna Pani,

W obowiązującym systemie nie ma sformułowanego wprost katalogu schorzeń uprawniających do wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy. Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Zatem jedynie lekarz orzecznik może stwierdzić, czy powinna Pani zostać uznana za osobę całkowicie niezdolną do pracy.

Zgodnie z przepisami, w wyznaczonym terminie należy wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej. W sprzeciwie tym należy wskazać, ze orzeczenie stoi w sprzeczności z przedłożoną dokumentacją medyczną, z której wynika, że jest Pani całkowicie niezdolna do pracy. Ponadto istotne jest, że stan Pani zdrowia nie rokuje poprawy, a rehabilitacja i leczenie nie sprawiają, że Pani stan zdrowia ulega poprawie.

Ważne jest także, aby dotrzymać terminu złożenia ww. sprzeciwu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas