Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wymiar czasu pracy i urlopu osoby niepełnosprawnej

05.02.2016
Autor: Jacek

Mam orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany od 15.05.2014 roku na 3 lata. Czy mój dzień pracy powinien wynosić 7 godzin dziennie? Czy mam dodatkowy urlop wypoczynkowy 10 dni roboczych w roku (pracuję od 1983 roku, w obecnej firmie od 1999 roku) od 16.05.2015 roku? Mam prawo do 26 dni urlopu.

Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji... czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może też być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Powyższa norma czasu pracy nie dotyczy jednak:

  • osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Pracownik posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Zatem prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych powyżej stopni niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać dzień posiedzenia zespołu orzekającego (data wydania orzeczenia). Z informacji przez Pana podanych wynika, że nabył Pan prawo do urlopu dodatkowego w maju 2015 r. Warto zaznaczyć, że pierwszy urlop dodatkowy osoba niepełnosprawna nabywa w całości. Dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas