Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga rehabilitacyjna za turnusy

05.02.2016
Autor: Ewa

Jestem osobą posiadającą III grupę inwalidztwa. W roku 2015 dwukrotnie korzystałam z turnusów rehabilitacyjnych. Placówki te znajdują się w rejestrze ośrodków mogących organizować turnusy rehabilitacyjne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Całkowicie pokryłam koszty pobytów (1880 zł i 1400 zł). Czy mogę odliczyć od podatku? W całości czy w pewnej ich części? Dziękuję za odpowiedź.

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami, ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9120 zł w roku podatkowym.

Osoba niepełnosprawna może odliczyć w ramach ww. ulgi wydatki poniesione na odpłatność za turnus rehabilitacyjny. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku, a dokumentem potwierdzającym jego poniesienie jest dokument stwierdzający wysokość poniesionego wydatku, np. faktura z ośrodka, w którym odbywał się turnus. Zatem może Pani odliczyć wszystkie poniesione wydatki. Warto jednak zauwazyć, że wydatki odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej są odliczane od dochodu.

Informacje o tzw. uldze rehabilitacyjnej może Pani znaleźć m.in. na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas