Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Bezprawie w orzekaniu niepełnosprawności

05.02.2016
Autor: Jerzy

Miałem lekki stopień, w 2015 stanąłem na komisji w [do wiad. red.], otrzymałem umiarkowany stopień, lecz bez karty parkingowej, odwołałem się od punktu 9. do [do wiad. red.]. Komisja odwoławcza nie odniosła się do tego punktu i przyznała mi lekki stopień. Czy żyję w Państwie Prawa?

Szanowny Panie,

Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w wyniku złożonego odwołania przeprowadza ponowne postępowanie orzecznicze, obejmujące ocenę stopnia naruszenia sprawności organizmu osoby orzekanej, na posiedzeniu składu orzekającego z obowiązkową lub nieobowiązkową obecnością strony postępowania.

Wojewódzki Zespół rozpatruje sprawę w całości – oznacza to, iż może zmienić m.in. orzeczony przez Zespół Powiatowy stopień niepełnosprawności, okres obowiązywania decyzji, stopień niepełnosprawności oraz treść wszystkich wskazań zawartych w orzeczeniu. Wojewódzki Zespół nie bada sprawy wyłącznie pod kątem zarzutów zawartych w odwołaniu, gdyż nie jest nimi związany. Oznacza to, że może zmienić zaskarżoną decyzję na niekorzyść odwołującej się strony.

Jeśli zatem nie zgadza się Pan z orzeczeniem wydanym przez Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, może Pan wnieść odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie od orzeczenia Zespołu Wojewódzkiego należy przesłać lub złożyć w Wojewódzkim Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który wydał zaskarżane orzeczenie. Odwołania nie należy kierować bezpośrednio do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ponieważ wydłuży to przebieg procesu odwoławczego, ze względu na konieczność jego przekazania do Zespołu Wojewódzkiego celem uprzedniego przeprowadzenia samokontroli.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas