Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie do remontu łazienki w celu likwidacji barier

05.02.2016
Autor: tomasz

W listopadzie straciłem prawą dłoń w łazience. Chciałbym zamontować prysznic, bo strasznie ciężko brać kąpiel. Czy są sposoby na jakąś pomoc?

Szanowny Panie,

Osoby niepełnosprawne, tj. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o środki na tzw. likwidację barier architektonicznych. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Wniosek o przyznanie środków na ww. cel należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w miejscu zamieszkania. O ww. dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

  1. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) lub, w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16, orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. rodzaj ich niepełnosprawności, potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia zaświadczeniem lekarskim, wymaga likwidacji barier architektonicznych,
  3. posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna,
  4. posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Szczegółowe informacje uzyska Pan w PCPR, w którym będzie składany wniosek.

Informacje o likwidacji barier architektonicznych znajdzie Pan też na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas