Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nadciśnienie tętnicze a renta

08.02.2016
Autor: w.

Mam nadciśnienie tętnicze. Czy przysługuje mi renta z tego powodu? Mam 2 grupę inwalidzką.

Szanowny Panie,

Niestety na tak postawione pytanie nie możemy precyzyjnie odpowiedzieć. W obowiązującym systemie nie ma bowiem sformułowanego katalogu schorzeń, które uprawniają do wydania orzeczenia o niezdolności do pracy. Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został uznany za niezdolnego do pracy,
  • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy.

Więcej informacji dotyczących ubiegania się o świadczenia rentowe z tytułu niezdolności do pracy znajdzie Pan na stronie ZUS.

Zatem jeśli będzie Pan spełniał ww. warunki, będzie mógł Pan otrzymać świadczenie rentowe.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas