Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a wyrok sądu

25.01.2016
Autor: Teresa

Witam, mam problem z wydaniem jednego orzeczenia przez MZd/sON w [do wiad. redakcji]. Miejski Zespół wydał orzeczenie dla syna z zespołem Downa na czas określony do 30.11.2019 r. i prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju – nie wymaga, a Wojewódzki Zespół przyznał tylko prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju. Po moim odwołaniu do Sądu – zaliczono mego syna do osób niepełnosprawnych na stałe ze stopniem znacznym. Teraz rozpoczynam proces o ubezwłasnowolnienie syna i Miejski Zespół odmawia mi wydania nowego orzeczenia po wyroku sądu. Muszę wszędzie mieć orzeczenie z Miejskiego Zespołu, Wojewódzkiego i Sądu. Czy nie można wydać jednego orzeczenia przez Miejski Zespół – czemu jest takie utrudnienie?

Szanowna Pani,

Rozumiemy, że dla wielu osób niepełnosprawnych znacznym utrudnieniem jest konieczność posługiwania się dwoma dokumentami równocześnie. Jednak zgodnie z przepisami w przypadku uzyskania wyroku sądowego, który w części modyfikuje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, dokumentami potwierdzającymi status osoby niepełnosprawnej są wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części nie objętej rozstrzygnięciem sądu zawartym w wyroku. Dzieje się tak dlatego, że w obowiązującym stanie prawnym brak jest procedury „wpisywania" wyroków sądowych w orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas