Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa na orzeczenie z 2000 r.

30.06.2016
Autor: Wincenty

Posiadam I-szą grupę inwalidzką od 2000 r. Wcześniej z powodu tej niesprawności posiadałem kartę parkingową. Czy w chwili obecnej mogę się ponownie o nią ubiegać?

Szanowny Panie,

Aby uzyskać obecnie kartę parkingową, należy posiadać orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ze wskazaniem jednocześnie, iż osoba niepełnosprawna spełnia wymagania (ma znacznie ograniczoną zdolność w poruszaniu się), określone w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest podobnie, ale karta parkingowa może zostać wydana pod warunkiem ustalenia dodatkowo przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Powinien Pan zatem udać się do swojego Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, w którym działa Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, celem złożenia stosownego wniosku. Może się jednak okazać, iż będzie potrzeba wydania przez organ orzeczenia dotyczącego spełnienia przez Pana przesłanki (znacznie ograniczona zdolność w poruszaniu się), określonej w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas