Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zatrudnienie z dofinansowaniem a własna działalność

27.06.2016
Autor: Marcin

Witam, prowadzę własną działalność (dwuosobowa spółka cywilna), ale nie przynosi ona zadowalających „rezultatów”... Znajomy ma firmę (jednoosobową) o podobnym charakterze, gdzie przydałyby się moje doświadczenie i wiedza. Jest skłonny mnie zatrudnić, ale pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Czy jest to możliwe, mimo że prowadzę własną działalność? Jeśli tak, czy będę mógł dalej otrzymywać refundację składek na swoją działalność? Czy są jakieś warunki do spełnienia albo branże, w których nie ma takiej możliwości? Z góry dziękuję za odp.

Szanowny Panie,

Łączenie zatrudnienia z własną działalnością gospodarczą jest możliwe.

Miesięczne dofinansowanie przysługuje na pracowników niepełnosprawnych, którzy po zatrudnieniu u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, powodują wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Jest zatem wielce prawdopodobne, że Pana znajomy może otrzymać takie dofinansowanie.

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:

  1. 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  3. 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna wykonującą działalność gospodarczą może ubiegać się z PFRON o refundację składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem terminowego opłacania składek w całości.

W przypadku osoby pracującej, która ma własną działalność gospodarczą, należy stwierdzić, iż podlega ona w takiej sytuacji składkom społecznym ze stosunku pracy (obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia) pod warunkiem, że jego wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia. Oczywiście istnieje również możliwość dobrowolnego ubezpieczenia.

Inaczej niż w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne wygląda sprawa ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono obowiązkowe i należy opłacać je z obu tytułów.

Niezbędne informacje uzyska Pan we właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej bądź w PRFON. Przydatne informacje może Pan znaleźć również na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami technicznymi Systemu Obsługi Dofinasowań i Refundacji (SODiR) pomocna będzie również infolinia działająca pod numerami 0 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub 22 581 84 10 (dla telefonów komórkowych).

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas