Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stopień niepełnosprawności ze znacznego na umiarkowany

22.01.2016
Autor: Jacek

Witam. Moje pytanie dotyczy, jaki stopień niepełnosprawności winna otrzymać osoba /60 lat/ po całkowitym usunięciu krtani, skutkiem czego jest całkowity brak możliwości komunikacji werbalnej. Pierwotnie otrzymała stopień znaczny, a po dwóch latach zmieniono na umiarkowany.

Szanowny Panie,

W obowiązującym systemie orzekania o stopniu niepełnosprawności nie ma katalogu schorzeń i odpowiadających im stopni niepełnosprawności. Dlatego trudno nam odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby:

  1. niezdolne do pracy i wymagające stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
  2. zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej i wymagające stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą być zaliczone trzy grupy osób z naruszoną sprawnością organizmu, tj.:

  1. niezdolne do pracy,
  2. zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej,
  3. wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Bywa, że w pierwszym okresie po powstaniu niepełnosprawności orzekany jest wyższy stopień niepełnosprawności, a następnie niższy. Może to być spowodowane m.in. poprawą czy ustabilizowaniem stanu zdrowia, zakończeniem pewnego etapu leczenia czy nabyciem przez osobę z niepełnosprawnością koniecznych umiejętności do życia z powstałą dysfunkcją itp.

Jeżeli ma Pan zastrzeżenia do otrzymanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Powiatowy zespół przesyła takie odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas