Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niezaliczenie do stopnia niepełnosprawności

22.01.2016
Autor: Monika

Dzień dobry. Mam niedosłuch lewego ucha graniczący z głuchotą. Kilka lat temu byłam długo leczona, jednak nie przyniosło to żadnej poprawy, jedynie po wszystkich lekach miałam problemy z uzębieniem. Musiałam wyleczyć wszystkie zęby. Od kilku lat posiadałam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Wczoraj na kolejnej komisji nie przyznano mi tego orzeczenia. W dołączonej dokumentacji lekarz zaznaczył, że niedosłuch graniczy z głuchotą i nie rokuje poprawy. Jedyną rzeczą, jaka się zmieniła od ostatniej komisji, jest mój stan cywilny, zatrudnienie jedynie na 3-miesięczny okres próbny. Jestem jednocześnie matką 3-miesięcznego dziecka i studentką w trybie dziennym. W uzasadnieniu napisano, iż na podstawie badań, dokumentacji medycznej i wywiadów nie stwierdzono naruszenia sprawności organizmu kwalifikującego do niepełnosprawności. Nie rozumiem, na jakiej podstawie tak stwierdzono, skoro stan mojego zdrowia nie uległ ani poprawie, ani pogorszeniu. Proszę o poradę w tej sprawie.

Szanowna Pani,

W obowiązującym systemie nie ma sformułowanego katalogu schorzeń i odpowiadających im stopni niepełnosprawności. W myśl przepisów, ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, ponieważ orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko jednego z elementów, np. naruszenia sprawności organizmu, tj. choroby, nie musi oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. Natomiast intensywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na ustalony stopień niepełnosprawności, jeżeli w następstwie jego występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze społecznej lub zawodowej. Dlatego nie możemy stwierdzić, czy stanowisko komisji orzeczniczej było zasadne, czy też nie.

Jeśli jednak uważa Pani, że orzeczenie jest niewłaściwe, może Pani w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Powiatowy zespół przesyła takie odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas