Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta rodzinna dla osoby ze stopniem umiarkowanym

27.02.2016
Autor: Ryszard

Czy córce (35 l.), która ma przyznany umiarkowany stopień niepełnosprawności, przysługuje renta rodzinna po zmarłym ojcu, któremu nie przysługiwała renta?

Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisami Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Niestety, nie dysponujemy pełnymi informacjami dotyczącymi ani Ojca, ani osoby, która ewentualnie chciałaby się ubiegać o świadczenie. Możemy jedynie przypuszczać, że skoro Ojcu owej Pani w chwili śmierci nie przysługiwała renta albo nie spełniała ona warunków do uzyskania jednego z ww. świadczeń, to Córce nie będzie przysługiwała renta rodzinna.

Więcej informacji dotyczących renty rodzinnej można uzyskać w oddziale ZUS lub na portalu informacyjnym ZUS.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas