Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie do telefonu

27.02.2016
Autor: Agnieszka

Czy przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (kod 03-L) mogę starać się o dofinansowanie do telefonu? Jeśli tak, jaka jest procedura?

Szanowna Pani,

Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o środki na likwidację barier w komunikowaniu się. Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.

Jak rozumiemy, chciałaby Pani nabyć aparat dostosowany do potrzeb osoby niedosłyszącej. W tym wypadku wniosek o środki na likwidację ww. barier należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w miejscu zamieszkania, tam też uzyska Pani szczegółowe informacje dotyczące m.in. wymaganych dokumentów oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie. Przy ubieganiu się o ww. środki obowiązuje kryterium dochodowe.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Właściwy procent dofinasowania jest ustalany przez komisję na początku roku po otrzymaniu środków finansowych z PFRON.

Dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych może być udzielone wnioskodawcy raz na trzy lata.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas