Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta dla dziecka niepełnosprawnego po śmierci matki

27.06.2016
Autor: Karolina

Dobry wieczór, mamy do państwa pytanie, otóż dnia 4.01.2016 zmarła nasza kochana mama. Zostaliśmy sami z bratem niepełnosprawnym, który całkowicie nie nadaje się do pracy. Brat otrzymuje rentę, lecz do 31.07.2016 i potem musi znów stanąć na komisję, gdyż nie chcą mu przyznać renty do końca życia. Nie wiemy, o jaką pomoc możemy się starać oraz co przysługuje bratu. Bardzo prosimy o wskazówki oraz poradę w tej trudnej dla nas sprawie. Serdecznie dziękujemy.

Szanowna Pani,

Mając na uwadze informacje, które Pani podała, możliwe jest w tym miejscu jedynie wsparcie Pani w sposób ogólny. Przede wszystkim powinna Pani zorientować się, czy przysługuje Wam prawo do renty rodzinnej. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W celu ustalenia powyższego wskazanym jest kontakt osobisty z najbliższym właściwym dla Pani Inspektoratem ZUS lub kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS po numerem 22 560 16 00.

W związku z Państwa sytuacją, warto także udać się do właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej i przedstawić na piśmie swoją sytuację. Być może w wyniku analizy Państwa sytuacji ustalona zostanie odpowiednia forma pomocy.

Informacje o prawach i świadczeniach przysługujących osobom z niepełnosprawnością można także uzyskać w jednym z naszych Centrów Integracja.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas