Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy trzeba w pracy okazać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

27.06.2016
Autor: Marcin

Posiadam lekki stopień niepełnosprawności. Czy mam obowiązek o tym fakcie poinformować pracodawcę przed podpisaniem umowy o pracę?

Szanowny Panie,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma obowiązku informowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Korzystanie przez osobę z niepełnosprawnością z uprawnień pracowniczych przewidzianych w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest prawem, a nie obowiązkiem danego pracownika. Decyzja o poinformowaniu pracodawcy o posiadanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności należy wyłącznie do pracownika, a nieprzekazanie ww. informacji pracodawcy nie niesie za sobą konsekwencji.

Oczywiście osoba, która nie poinformuje pracodawcy o posiadanym statusie osoby niepełnosprawnej, nie może korzystać z uprawnień przysługujących niepełnosprawnym pracownikom. Równocześnie pracodawca nie może korzystać z przysługujących mu uprawnień z tytułu zatrudniania pracownika z niepełnosprawnością.

Jednakże wskazana powyżej ogólna zasada może doznać pewnych ograniczeń w zależności od indywidualnej sytuacji danej osoby i rodzaju podejmowanego zatrudnienia, tj. wtedy, kiedy informacje np. o stanie zdrowia mają znaczenie, chociażby z uwagi na bezpieczeństwo podejmowanej pracy, a ważne informacje są zatajane lub podawane niezgodnie z prawdą w czasie badania w zakresie medycyny pracy.

W informacji o plusach i minusach zatajania w pracy orzeczenia o niepełnosprawności znajdzie Pan w artykule na naszym portalu.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas