Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odmowa wydania orzeczenia. Odwołanie odmowne

27.06.2016
Autor: Sebastian

Czy mam prawo ubiegać się z przepuklinami kręgosłupa i torbielami w okolicy kręgów oraz z refluksowym zapeleniem wątroby stopnia 2-go-i zwyrodnienia? Wykryto u mnie przez lekarzy i rezonans przepukliny kręgosłupa i torbiele liczne w okolicy tych kręgów odcinka L-S, refluksowe zapalenie wątroby stopnia 2-go. Starałem sie o orzeczenie dowolnej grupy o niepełnosprawności, to dostałem odmowę po badaniu, lekarz wcale się nie zagłębił do dokumentacji i nawet mi powiedział, że po rezonansie tak wszyscy mają i się śmiał, dostałem odmownie, że nie przysługuje mi prawo do orzeczenia stopnia nawet lekkiego, co umożliwiałoby mi poszukanie sobie lżejszej pracy. Składałem odwołanie od tej decyzji od nich od orzeczenia, to dostałem kolejną odmowę, że rzekomo nie dopatrzyli się i nie znalezli przyczyny, bym otrzymał orzeczenie. Co mogę dalej zrobić, jak już nie mam 14 dni, a orzeczenie mam dalej odmowne. Proszę o pomoc ;(((

Szanowny Panie,

Zgodnie z obowiązującym prawem, ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie jednego z elementów, np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą), nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością.

W tym zakresie orzeczenia o niepełnosprawności wydawane są na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Postępowanie orzecznicze jest dwuinstancyjne. Należy przez to rozumieć, że gdy nie zgadzamy się z treścią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, odwołanie składamy do wyższej instancji za pośrednictwem niższej (pismo odwoławcze adresujemy do wojewódzkiego zespołu orzekającego, ale składamy je w zespole powiatowym). Jeżeli decyzja zespołu wojewódzkiego nie satysfakcjonuje zainteresowanego, kolejne odwołanie należy złożyć do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, za pośrednictwem zespołu wojewódzkiego, który wydał niesatysfakcjonujące nas orzeczenie.

Jak zrozumiałem z Pana korespondencji, nie odwoływał się Pan do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, czym zakończył Pan obecne postępowanie, nie dając możliwości oceny Pana przypadku przez sąd (jest na to 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia). Obowiązujące przepisy nie zamykają jednak Panu drogi do składania ponownego wniosku o wydanie orzeczenia. Jednakże wskazane będzie przywołanie nowych okoliczności w kwestii Pańskiej niepełnosprawności.

Więcej informacji w kwestii procedur związanych z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności znajdzie Pan na stronie Biura Rzecznika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na naszym portalu w artykule „Jak się skutecznie odwoływać”.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas