Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

12.01.2016
Autor: Iwona

Czy przysługuje mi jakieś świadczenie z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

Szanowna Pani,

Możemy się jedynie domyślać, że z tytułu posiadania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności chciałaby Pani otrzymywać świadczenia pieniężne, np. zasiłek pielęgnacyjny.  Niestety, nie udzieliła nam Pani wielu niezbędnych informacji, dlatego nie jest łatwo odpowiedzieć na postawione pytanie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Więcej informacji o zasiłku pielęgnacyjnym znajdzie Pani w artykule na naszym portalu.

Osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o m.in. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pozostające w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o pomoc w ośrodku pomocy społecznej.

Poza tym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą korzystać z rozmaitych ulg i uprawnień. Informacje na ich temat może Pani znaleźć na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas