Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Bez środków do życia po śmierci mamy

05.01.2016
Autor: Aleksandra

Witam. Mam 20 lat, w czerwcu 2015 ukończyłam szkołę zawodową i od października opiekowałam się moją mamą, chorą na raka trzustki. Mama miała przyznane orzeczenie o niepełnosprawności na czas określony, a mi przyznano specjalny zasiłek opiekuńczy na rok czasu. Miała 57 lat, nie pracowała nigdy. Niestety, mama zmarła 25 grudnia, a ja zostałam się bez środków do życia. Czy przysługuje mi jakiś zasiłek, abym mogła „stanąć na nogi”? 3 miesiące to krótki okres czasu sprawowania opieki nad mamą. Nie znajdę od razu pracy, a poza tym jestem chora po wypadku komunikacyjnym. Proszę o pomoc w odpowiedzi, pozdrawiam.

Szanowna Pani,

Rozumiemy doskonale, w jak trudnej sytuacji znalazła się Pani. Niestety, w obecnie obowiązujących przepisach ustawodawca nie przewidział możliwości wsparcia, nawet czasowego, opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej po śmieci podopiecznego.

W opisanej sytuacji może Pani zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o zasiłek np. okresowy, który przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Należy także zarejestrować się Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w rozmaitych organizacjach pomagających w poszukiwaniu pracy.

Jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego utrata zdrowia nie pozwala Pani na długotrwałe podjęcie zatrudnienia, to może Pani wystąpić do sprawcy wypadku o odszkodowanie oraz wystąpić do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z Centrum Integracja w Warszawie – e-mail: warszawa@integracja.org lub tel.: 22 831 85 82.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas