Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

W sprawie renty socjalnej

31.12.2015
Autor: Patryk

Witam serdecznie. Ja, jako osoba niedosłysząca, mam 26 lat i posiadam orzeczenie o stopniu umiarkowanym. Chciałem zapytać, czy mam szanse dostać rentę socjalną? Ponieważ 5 lat temu próbowałem, ale nie udało mi się, a teraz może się zmieniło? Pozdrawiam

Szanowny Panie,

Renta socjalna przysługuje osobie, która:

  • jest pełnoletnia oraz
  • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna przysługuje zatem wyłącznie osobie, która osiągnęła pełnoletność i która jest całkowicie niezdolna do pracy. Za osobę pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat. Za osobę pełnoletnią uważa się również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat, a nie ukończyła 18. roku życia.

Zgodnie z przepisami, osobą całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. W przepisach natomiast nie ma sformułowanego wprost katalogu schorzeń, które uprawniają do wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy. Możemy przypuszczać, że jeśli od ostatniego posiedzenia komisji orzeczniczej ZUS nie wystąpiły nowe okoliczności zdrowotne, np. pogorszenie stanu zdrowia, to ponownie może Pan nie zostać uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy, a tym samym może Pan nie uzyskać prawa do otrzymywania renty socjalnej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas