Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Faktury za lekarstwa w zpch

21.12.2015
Autor: Tomasz

Daję na firmę faktury za lekarstwa na kwotę 100 złotych co miesiąc. Ile powinni mi oni zwracać co miesiąc za lekarstwa? Mam 2 grupę inwalidztwa, a zakład jest zakładem chronionym, gdzie zatrudniają osoby z grupą. Kupiłem okulary i też na fakturę za 400 złotych. Ile powinna mi zwrócić za fakturę firma? Na oczy mam grupę.

Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej (zpchr) ma obowiązek utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron). Pracodawca dysponujący środkami zgromadzonymi na zfron ma obowiązek utworzyć zakładowy regulamin wydatkowania środków zfron, w którym powinny zostać szczegółowo określone zasady dysponowania środkami tego funduszu.

Środki zgromadzone na zfron powinny być wydatkowane zgodnie z ustanowionym regulaminem, który należy podać do wiadomości pracowników zakładu przez jego ogłoszenie w miejscu ogólnie dostępnym. Szczegółowe zasady udzielania pomocy, tryb i warunki wnioskowania o jej udzielenie oraz wydatki możliwe do sfinansowania w ramach pomocy indywidualnej powinny zostać uregulowane w regulaminie. Zatem aby dowiedzieć się, na jaki zakres wsparcia może Pan liczyć, należy zapoznać się z zakładowym regulaminem.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas