Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Staż pracy a urlop wypoczynkowy

21.12.2015
Autor: Dawid

Dzień dobry, mam pytanie związane z ilością zwykłych dni urlopowych, jak i urlopu rehabilitacyjnego. Sytuacja tak się przedstawia: ukończyłem studia inżynierskie i jestem w trakcie magisterskich, w przeszłości pracowałem na umowę o pracę około 1,5 roku czasu – współpracę zakończyłem w czerwcu 2013 roku. Od tego momentu do 19 października miałem staże rehabilitacyjne – łącznie 12 miesięcy. Pracuję w tej chwili od 20 października, również na umowę o pracę. Oprócz umów o pracę były umowy zlecenia i o dzieło przez kilka lat. Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Chciałbym zapytać, ile dni urlopowych mi przysługuje oraz kiedy mogę wziąć urlop rehabilitacyjny? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy i wynosi:

  1. 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  2. 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wliczany jest też czas nauki. Jeżeli ktoś ukończył:

  • zasadniczą lub inną równorzędną szkołę zawodową, do okresu pracy wlicza się przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata;
  • średnią szkołę zawodową – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat;
  • średnią szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • liceum ogólnokształcące – 4 lata;
  • szkołę policealną – 6 lat;
  • szkołę wyższą – 8 lat (w przypadku ukończenia szkoły wyższej do okresu pracy wlicza się zawsze 8 lat, bez względu na to, czy to były studia magisterskie pięcioletnie czy licencjackie trzyletnie; nie ma też znaczenia, czy to były studia w trybie stacjonarnym, czy też niestacjonarnym).

Wymiar urlopu wypoczynkowego będzie Panu wyliczony przez dział kadr na podstawie dokumentów (świadectw pracy oraz dyplomu ukończenia studiów). Okres pracy w ramach umów cywilnoprawnych nie jest wliczany do stażu pracy przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej, w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze stopni niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać dzień posiedzenia zespołu orzekającego (data wydania orzeczenia).

Należy zatem postawić pytanie, czy po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności przepracował Pan rok? Jeśli tak, to nabył Pan prawo do urlopu dodatkowego.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas