Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie na remont łazienki dla osoby chorej na astmę

15.12.2015
Autor: Sebastian-syn

Witam. Moja mama jest chora na astmę, przewlekle, interesuje mnie dofinansowanie do remontu łazienki, żeby mogła się umyć i załatwić potrzeby w miarę sama. Obecnie ma rentę chorobową po ojcu – kwota 1083,94. Opinie lekarzy z dn. 19.03.2015: biegły internista i pulmonolog stwierdzili: „całkowicie niezdolna do pracy zarobkowej” oraz „niezdolna do samodzielnej egzystencji”. Walczyłem z mamą z ZUS o dodatek pielęgnacyjny, kwota 206 zł chyba. Proszę o porady, czy moge coś dla mamy uzyskać.

Szanowny Panie,

Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie w celu likwidacji barier architektonicznych w pomieszczeniach mieszkalnych. Zajmuje się tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), które otrzymuje dofinansowanie z PFRON właśnie na te cele.

O dofinansowanie mogą się starać osoby, które:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • rodzaj ich niepełnosprawności potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim „wymaga likwidacji barier architektonicznych”,
  • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna,
  • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Nie ma jednoznacznych wytycznych, czego może dotyczyć dofinansowanie. Zasady przyznawania dofinansowań oraz ich zakres mogą się różnić w poszczególnych powiatach, warto więc udać się do najbliższego ośrodka i uzyskać takie informacje i dopiero wtedy można złożyć odpowiednie dokumenty, wraz z wnioskiem. Wszystkie potrzebne druki można otrzymać w PCPR albo pobrać je ze strony internetowej.

Dodatkowo przy zgłaszaniu prośby o dofinansowanie bierze się pod uwagę osoby, które mają trudności w poruszaniu się, a które wymagają odpowiedniego dostosowania pomieszczeń ułatwiających poruszanie. Z ww. powodu w przypadku astmy może istnieć możliwość odmowy takiego dofinansowania, wszystko jednak zależy od lekarza oraz tego, jak zostanie taka prośba uargumentowana.

Więcej informacji o dofinansowaniu z PFRON na likwidację barier architektonicznych przeczyta Pan na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas