Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zniżki w kinach

31.01.2016
Autor: Małgorzata

Witam! Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności i grupę inwalidzką. Stopień umiarkowany. Mam legitymację dla niepełnosprawnych i kartę parkingową. Byłam przekonana, że przysługują mi jakieś zniżki, ale ostatnio w kinie odmówiono mi ulgowego biletu, a w autobusie zniżkowego. Czy odmówiono mi ich bezprawnie, czy ja bezprawnie się ich domagałam? Pozdrawiam!

Szanowna Pani,

Osobom z niepełnosprawnością przysługują różnego rodzaju ulgi i uprawnienia, które często uzależnione są od rodzaju niepełnosprawności, stopnia, wieku, jak i podstawy prawnej.

Informacje o różnego rodzaju ulgach i uprawieniach znajdzie Pani na naszym portalu w dziale Poradnik.

Uprawnienia oraz ulgi, przyznawane osobom niepełnosprawnym, mają na celu przede wszystkim zapewnienie równych szans i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym, jak i kulturalnym. Należy jednak pamiętać, że różnego rodzaju instytucje, ośrodki, firmy, niebędące państwowymi, mają obowiązek dostosować ofertę do potrzeb osób z niepełnosprawnością, jednak nie mają obowiązku obniżać cennika. Tego rodzaju przywilej leży w gestii zarządcy, dyrektora, kierownika danego obiektu.

W komunikacji miejskiej zastosowanie ma prawo miejscowe, ustanawiane na podstawie Uchwały Rady Miasta oraz na podstawie porozumień międzygminnych oraz z gminami ościennymi. Wystarczy wejść na stronę internetową przewoźnika transportu publicznego, który wykonuje usługi w Pani miejscu zamieszkania, i odnaleźć informacje o ulgach i uprawnieniach względem osób niepełnosprawnych.

Osobie niepełnosprawnej wraz z opiekunem ustawowo przysługuje ulga w opłacie za wstęp do muzeów państwowych. Aby ją otrzymać, niezbędne jest okazanie w kasie biletowej legitymacji osoby niepełnosprawnej. Wysokość zniżki każde muzeum ustala indywidualnie.

Wiele zniżek, ulg i przywilejów przyznają osobom niepełnosprawnym również przedsiębiorstwa prywatne, takie jak niektóre kina, teatry, obiekty sportowo-rekreacyjne. Jednak o przyznaniu przywileju zniżkowego biletu decyduje zarządca danego obiektu, instytucji. Natomiast o obowiązujących zniżkach należy dowiadywać się bezpośrednio w konkretnym ośrodku, firmie lub bezpośrednio w regulaminie na stronach internetowych danego obiektu. Cena biletu dla osoby niepełnosprawnej to zwykle cena biletu ulgowego.

Zatem szczegółowych informacji należy zawsze szukać u źródła.

Z poważaniem

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas