Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pozyskanie dofinansowania do wymiany drzwi

30.11.2015
Autor: Sebastian

Dzień dobry. Chciałbym zapytać, jak można pozyskać dofinansowanie do wymiany drzwi wejściowych oraz remontu łazienki?

Szanowny Panie,

O dofinansowania w celu likwidacji barier architektonicznych mogą starać się osoby niepełnosprawne, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które otrzymuje środki na ten cel z PFRON. Należałoby więc zgłosić się do PCPR w miejscu zamieszkania i dowiedzieć, jakimi zasadami się kierują, ponieważ nie ma jednoznacznych przepisów mówiących o tym, kto może się ubiegać, a kto nie i na jakie cele. Każdy powiat wyznacza odrębne wytyczne w tym względzie. Trzeba wówczas przedstawić odpowiednie dokumenty oraz wnioski, jak również przedstawić powody, dla których chce się Pan ubiegać o dofinansowanie.

Generalnie o dofinansowanie mogą się starać osoby, które:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • rodzaj ich niepełnosprawności potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim „wymaga likwidacji barier architektonicznych”,
  • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna,
  • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Więcej o zasadach dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych przeczyta Pan na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas