Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dźwiganie ciężarów w pracy

12.11.2015
Autor: Mirosław

Jestem zatrudniony w supermarkecie jako osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym. Schorzenia to reumatyzm i słaby wzrok. Do ilu kilogramów wolno mi dźwigać towar? Pracodawca twierdzi, że nie ma ograniczeń, a układanie towaru przez 6 godzin dziennie to dla mnie bardzo ciężka praca.

Szanowny Panie,

W momencie podejmowania zatrudnienia na umowę o pracę, zarówno stanowisko, zakres obowiązków, jak i ogólne warunki zatrudnienia określa przyszły pracodawca, który kieruje pracownika do lekarza medycyny pracy. Następnie lekarz, na podstawie skierowania od pracodawcy oraz przedstawionego orzeczenia o niepełnosprawności, aktualnych wyników badań lekarskich, jak i badania bezpośredniego, dokonuje oceny stanu zdrowia i wydaje decyzję o możliwości podjęcia zatrudnienia na konkretnym stanowisku pracy. Lekarz może określić również czas pracy osoby z niepełnosprawnością, jak i warunki szczególne wykonywanej pracy.

W sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością decyduje się podjąć pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (umowy cywilnoprawne), wówczas istnieje większa swoboda podejmowania działań przez świadczącego pracę. Pracodawca wówczas nie ma obowiązku kierowania do lekarza medycyny pracy. Natomiast akceptacja zaproponowanych warunków pracy należy do indywidualnej oceny przyszłego pracownika.

Jeżeli w chwili obecnej ma Pan zastrzeżenia co do wykonywanego zakresu obowiązków, to przede wszystkim proszę swoje wątpliwości, spostrzeżenia przedstawić pracodawcy. Czasem wystarczy szczera rozmowa z pracodawcą, że wykonywane obowiązki przekraczają możliwości ich wykonania ze względu na posiadane schorzenie lub niepełnosprawność. Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zmienić przydzielanych obowiązków, ponieważ wynika to z charakteru pracy, pełnionego stanowiska przez pracownika, wówczas należy się zastanowić i przemyśleć, czy dana praca jest dla nas odpowiednia.


Podstawa prawna:


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas