Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Częściowe parkowanie na „kopercie”

16.11.2015
Autor: Maria

Posiadam kartę parkingową ze względu na trudności w poruszaniu się. Znak poziomy jest dobrze widoczny i mimo to ignorowany przez inne pojazdy w sposób, który utrudnia mi wsiadanie i wysiadanie. Dzwoniąc na nr 986 przyjeżdża patrol, na chwilę zatrzymuje się i odjeżdża. Oficer dyżurny, zapytany o podjętych działaniach przez strażników, odpowiada: trwają ustalenia, to trochę potrwa. W rozmowie tel. naczelnik wydziału patrolowo-interwencyjnego zgadza się, że przejeżdżanie przez linię ciągłą i najeżdżanie na nią jest wykroczeniem i podlega karze. Pytam, czego dotyczą ustalenia zgłoszonej interwencji, odpowiadają: musimy sprawdzić w centralnej bazie pojazdów, do kogo należy ten samochód, jest to min. 30 dni i wówczas wezwać właściciela pojazdu. Ponadto, jest to tylko przekroczenie linii o 1 i 1/2 szerokość opony i że powinnam być wyrozumiała. W związku z powyższym, w jaki sposób należałoby zgłosić problem, by odpowiednie służby stwierdziły, że są podstawy do podjęcia interwencji i skutecznie reagowały?

Szanowna Pani,

Wskazany przez Panią znak P24, według Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, został szczegółowo opisany w paragrafie 92: „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”. Oznacza to, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Tak więc każda inna osoba, nieuprawniona do postoju na wskazanym miejscu parkingowym tzw. „kopercie”, popełnia wykroczenie karane mandatem bądź też w dalszej konsekwencji odholowaniem samochodu.

Natomiast wspomniana przez Panią sytuacja częściowego najechania, przekroczenia linii „koperty” nie jest sytuacją wprost mówiącą o zaparkowaniu na miejscu przeznaczonym dla osoby z niepełnosprawnością. Tego rodzaju sytuacja bezspornie wymaga interwencji, jednakże każdorazowo powinna raczej podlegać ocenie sytuacji, jak i rzeczywistego utrudnienia, jakie mogłaby stwarzać przy swobodnym wsiadaniu do samochodu, jak i wysiadaniu z niego osobie z niepełnosprawnością. Jeżeli sytuacja jednoznacznie wskazuje na utrudnienie wynikające z nieprawidłowo zaparkowanego samochodu, patrol podczas podjętej interwencji powinien ukarać kierowcę, który popełnił wykroczenie. O takiej interwencji możemy mówić wówczas, jeżeli miejsce parkingowe jest wyznaczone na terenie drogi publicznej.

W przypadku miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, wyznaczanych poza drogami publicznymi, sytuacja wygląda nieco inaczej i patrol ma ograniczone możliwości działania. Miejsca postojowe, ich usytuowanie, oznakowanie są zależne głównie w dużej mierze od zarządcy, właściciela danego terenu. Zdarzają się sytuacje, kiedy z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie straż miejska nie ma możliwości podjęcia interwencji. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy oznakowanie jest namalowane niechlujnie, bez zachowania szablonów i wymiarów określonych w przepisach. Inny wariant, to obok ustawionego pionowego znaku D18a – znak poziomy P20 (tzw. „koperta”). Istotne jest jednak, by w takiej kopercie był widoczny symbol osoby niepełnosprawnej P24. Bywa, że zarządca terenu ustawia tylko znak pionowy z tabliczką, która informuje o miejscu dla osoby niepełnosprawnej. Zapomina jednak o oznakowaniu poziomym. Jeśli miejsce zajmie ktoś nieuprawniony, straż miejska nie interweniuje, bo takie oznakowanie nie jest niestety zgodne z rozporządzeniem.

Zgodnie z powyższym, trudno znaleźć złoty środek, a przede wszystkim sposób na skuteczna interwencję. Każda sytuacja jest inna, indywidualna. Jednak policja, jak i straż miejska nie powinny lekceważyć zgłoszeń o interwencję.


Podstawa prawna:


Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas