Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę pójść do aresztu?

22.07.2016
Autor: Monika

Mam na imię Monika, mam dwoje dzieci, jestem bezrobotna, dostałam kolegium w wysokości 750 zł, więc napisałam do sądu o rozłożenie mi tego na raty, oczywiście rozłożył mi, lecz nie miałam z czego zapłacić pierwszych trzech rat, jeśli teraz bym je zapłaciła, to sąd może odstąpić od posiedzenia i wsadzenia mnie do więzienia? Proszę o szybką odpowiedź

Szanowna Pani,

Może być Pani spokojna. W przypadku, gdy egzekucja grzywny nieprzekraczającej 120 stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.

Sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności dopiero w chwili, gdy:

  1. skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej w miejsce kary grzywny albo uchyla się od jej wykonania, lub
  2. zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

Proszę jednak jak najszybciej uregulować płatności. W przypadku dłuższych problemów finansowych proszę rozważyć zamianę orzeczonej kary grzywny na prace społecznie użyteczne.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas