Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa - czy przysługuje?

18.11.2015
Autor: jan

Witam, mam stopień niepełnosprawności umiarkowany 05-R. Czy przysługuje mi karta parkingowa? W punkcie 9 orzeczenia o prawie w ruchu drogowym mam zaznaczone: „nie dotyczy”. Pozdrawiam

Szanowny Panie,

Zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym, kartę parkingową można otrzymać na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kartę parkingową może otrzymać:

  • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
  • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się oraz kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
  • osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

W punkcie 9. orzeczenia musi być zaznaczona przesłanka o wskazaniu do wydania takiej karty. Jednak w Pańskim przypadku lekarz orzecznik orzekł inaczej. W obecnej sytuacji nie ma więc Pan możliwości otrzymania takiej karty, pomimo spełniania podstawowego warunku, czyli posiadania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z kodem niepełnosprawności 05-R. O ile nie minęły odpowiednie terminy, może Pan się odwołać od decyzji lekarza orzecznika.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas