Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne razy dwa?

22.07.2016
Autor: Janusz

Córka opiekuje się dwojgiem niepełnosprawnych rodziców w stopniu znacznym, czy jej świadczenie pielęgnacyjne powinno być liczone razy dwa i czy kryterium dochodowe rodziny powinno być liczone razy dwa? Serdecznie proszę o odpowiedź.

Szanowny Panie,

Podał Pan niestety trochę za mało informacji, ale postaram się udzielić kilku wskazówek.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Od niedawna wysokość świadczenia wynosi 1300 zł miesięcznie, a od 2017 r. ma ona być co roku waloryzowana.

To, czy ww. świadczenie będzie przysługiwać, zależy od spełnienia powyższych kryteriów.

Istnieje również inne świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.

Co istotne, oba świadczenia przewidują „płatność” za opiekę nad osobą. Jednakże zasadnym jest wypłata świadczenia za opiekę nad każdym z rodziców wysokości jak za opiekę nad jedną osobą, co wynika wprost z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas