Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odwołanie obniżyło stopień niepełnosprawności

30.10.2015
Autor: Jerzy

W dniu 8.07.2015 otrzymałem orzeczenie, zaliczające mnie do umiarkowanego stopnia, ale odebrano mi kartę parkingową. Odwołałem się do Wojewódzkiego Zespołu w Rzeszowie, nie zgadzając się z pkt 9 orzeczenia. Podkarpacki Zespół podtrzymał w mocy decyzję Powiatowego Zespołu dot. pkt. 9, ale i obniżył mi stopień do lekkiego. Proszę o informację, czy to jest zgodne z prawem. Moim zdaniem prawo powinno działać na korzyść, a zespół orzekający powinien odnieść się tylko do tego punktu, z którym się nie zgodziłem.

Szanowny Panie,

Powiatowy Zespół przesyłał wniesione odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Następnie Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przeprowadził ponowne postępowanie orzecznicze, obejmujące ocenę stopnia naruszenia sprawności organizmu osoby orzekanej na posiedzeniu składu orzekającego - z obowiązkową lub nieobowiązkową obecnością strony postępowania.

Wojewódzki Zespół powinien rozpatrzyć sprawę w całości – oznacza to, iż może zmienić m.in. orzeczony przez Zespół Powiatowy stopień niepełnosprawności, okres obowiązywania decyzji czy treść wszystkich wskazań zawartych w orzeczeniu. Wojewódzki Zespół nie bada sprawy wyłącznie pod kątem zarzutów zawartych w odwołaniu, gdyż nie jest nimi związany. Dodatkowo w przypadku uznania, iż orzeczenie Zespołu Powiatowego jest niewłaściwe, może zmienić zaskarżoną decyzję na niekorzyść odwołującej się strony.

Tak właśnie było w opisanej przez Pana sytuacji. Jest to zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas