Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jakie świadczenia ze stopniem umiarkowanym?

18.12.2015
Autor: Marta

Mój syn ma ukończone 17 lat. Dwa dni temu byliśmy na komisji i lekarz powiedział, że przyznał mu stopień umiarkowany. Jakie świadczenia pielęgnacyjne mu się należą?

Szanowna Pani,

Z tytułu niepełnosprawności przysługują m.in. zasiłek pielęgnacyjny lub dodatek pielęgnacyjny, a także świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna. Zasiłek i świadczenie różnią się od siebie wysokością oraz kręgiem osób uprawnionych, natomiast dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie przepisów prawa regulujących zasady przyznawania świadczeń emerytalnych i rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji i przysługuje on:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość zasiłku wynosi 153 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Uprawnieni mają prawo do zasiłku, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Z kolei świadczenie pielęgnacyjne przysługuje m.in.:

  • matce albo ojcu,
  • innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi obecnie 1200 zł, a od 1 stycznia 2016 r. będzie to 1300 zł.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje natomiast osobie całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas