Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Uzyskanie karty parkingowej przez opiekuna

22.12.2015
Autor: Z.

Chciałabym dowiedzieć się, czy jako córka (opiekun osoby niepełnosprawnej) mogę otrzymać kartę parkingową na pojazd, którym porusza się wraz ze mną osoba niepełnosprawna? Dodam, iż sama osoba niepełnosprawna nie posiada prawa jazdy oraz samochodu, co zupełnie uniemożliwia jej poruszanie.

Szanowna Pani,

O kartę parkingową mogą się ubiegać tylko osoby niepełnosprawne, spełniające konkretne warunki. Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446), imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Kartę może otrzymać:

  • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
  • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
  • osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

Taka karta może być Pani matce, jeżeli spełnia ona wymagania i na orzeczeniu w punkcie 9 ma zaznaczone wskazanie do wydania karty parkingowej. Przy czym osoba niepełnosprawna nie musi posiadać auta ani prawa jazdy. Karty parkingowe są wydawane imiennie i nie są przypisane do konkretnego pojazdu. Pani natomiast może korzystać z uprawnień przysługujących takim osobom tylko podczas podróży z matką.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas