Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę pracować w niedziele z umiarkowanym stopniem?

27.10.2015
Autor: w.

Witam, czy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z symbolem 02-P mogę pracować w soboty i niedziele? W zamian za przepracowane soboty i niedziele pracodawca oddaje mi wolne za te dni w tygodniu. Tak że w tygodniu godziny pracy zgadzają mi się: 7 godzin x 5 dni tygodniowo = 35 godzin tygodniowo. Kiedyś słyszałam, że pracodawca nie może zatrudniać pracowników w soboty i niedziele z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. A jak jest w przypadku, gdy pracodawca oddaje w dniach wolnych w tygodniu za przepracowane soboty i niedziele?

Szanowna Pani,

Zgodnie z interpretacją przepisów, podaną przez Państwową Inspekcję Pracy, rozkład czasu pracy pracowników niepełnosprawnych, przy zachowaniu zasady pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca może określić na dowolne dni pracy. Rozkład czasu pracy może przewidywać prace w soboty i niedziele. Normy czasu pracy dotyczące osób z niepełnosprawnością należy uznać za sztywne.

Istotne jest jednak obowiązywanie art. 15 Ustawy o rehabilitacji zawodowej, który mówi, że czas pracy pracownika niepełnosprawnego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Pracownik niepełnosprawny nie może pracować w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

Warto także pamiętać o art. 16 ww. ustawy, który mówi, że stosowanie sztywnych, a w niektórych przypadkach obniżonych norm czasu pracy oraz zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych nie dotyczy: osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego nieobecności lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Zatem w opisanej sytuacji wydaje się, że przy zachowaniu pięciodniowego tygodnia może Pani być zatrudniona w soboty i niedziele.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas