Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Uprawnienia do czasu otrzymania legitymacji

23.10.2015
Autor: Katarzyna

Dzień dobry. Mój tata ma I grupę inwalidzką. Posiada legitymację, która straciła ważnośc 30.09.2015 r. Na kolejną legitymację musi zaczekać kilka dni i na ten czas otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności. Czy orzeczenie to upoważnia go do zniżek w komunikacji, tak jak legitymacja? Z góry dziękuję za informację. Pozdrawiam

Szanowna Pani,

Ulgi w komunikacji miejskiej ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy. W uchwale tej są również ustalone dokumenty, na podstawie których można korzystać z określonej ulgi. Ponieważ nie wiemy, w jakiej miejscowości mieszka Pani Tata, nie możemy odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie, czy dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi jest orzeczenie, czy legitymacja osoby niepełnosprawnej, czy też każdy z ww. dokumentów uprawnia do zniżki.

Natomiast ulgi w komunikacji PKP/PKS w reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.). Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, w myśl ww. przepisów, by korzystać z ulgowych przejazdów może legitymować się m.in.:

  • orzeczeniem o I grupie inwalidzkiej, wydanym przez Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia,
  • orzeczeniem wydanym przez ZUS, stwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczeniem wydanym przez KRUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • legitymacją osoby niepełnosprawnej, stwierdzającą znaczny stopień niepełnosprawności, wystawioną przez PZON.

Oznacza to, że jeśli Pani Tata dysponuje orzeczeniem, wydanym przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, do chwili uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej nie może niestetty korzystać z ulgowych przejazdów PKP/PKS.

Więcej o ulgach i uprawnieniach w transporcie znajdzie Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas