Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta a działalność gospodarcza - składki na ZUS

16.11.2015
Autor: Ewa

Mam przyznaną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy i prowadzę działalność gospodarczą. Czy jest zwrot składki na ZUS?

Szanowna Pani,

Osoby niepełnosprawne, prowadzące własną działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to opisane w art. 25a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a wysokość refundacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności, przy czym przysługuje refundacja składek w wysokości:

  1. 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  3. 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

O refundację składek na ubezpieczenie społeczne może ubiegać się osoba niepełnosprawna, prowadząca działalność gospodarczą, która:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności,
  • zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i terminowo opłaca je w całości,
  • nie posiada zaległości wobec PFRON przekraczających kwotę 100 zł,
  • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej - według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej, wyszczególnionych w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. UE seria C nr 244 z 01/10/2004 str. 2).

Z całą pewnością może Pani zgłosić się do PFRON i złożyć tam odpowiednie wnioski.

Dodatkowe informacje na temat refundacji składek na ubezpieczenie społeczne może Pani znaleźć na stronie PFRON.

Z poważaniem,

Ewa Szwarcowska, doradca socjalny i pośrednik pracy w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas