Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odwołanie od orzeczenia

13.10.2015
Autor: Karolina

Witam serdecznie! Jestem mamą 4-letniej Wiktorii, którą sama wychowuję. Córka bardzo choruje i nie mogę iść do pracy. Ma orzeczenie o niepełnosprawności od wczesnego dzieciństwa ze względu na niedobory odporności i astmę. Obecne orzeczenie mamy do 30.09.2016. W orzeczeniu jest napisane, że córka nie wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwościa samodzielnej egzystencji, co jest NIEPRAWDĄ, gdyż ja nie jestem w stanie pracować, a nie ma mi kto pomóc, gdy córka jest chora. Czy ja mogę liczyć na jakąś pomoc od państwa, tzn. z MOPS-u? Mogę liczyć na jakiś zasiłek? Dodam jeszcze, że obecne orzeczenie zostało wystawione dnia 22.09.2015 roku. Czy mogę się jeszcze od niego odwołać? Proszę o szybką odpowiedź, załamana mama Wiktorii

Szanowna Pani,

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi dziecka z niepełnosprawnością, jeżeli nie podejmuje on lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Brak któregokolwiek ze wskazań wyklucza możliwość otrzymania ww świadczenia.

Odwołanie od orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół orzekania można złożyć do wojewódzkiego zespołu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności, który wydał orzeczenie.

Natomiast odwołanie od orzeczenia zespołu wojewódzkiego należy przesłać lub złożyć w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał zaskarżane orzeczenie w ciągu 30 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołania nie należy kierować bezpośrednio do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ponieważ wydłuży to przebieg procesu odwoławczego ze względu na konieczność jego przekazania do zespołu wojewódzkiego, celem uprzedniego przeprowadzenia samokontroli.

Ponieważ nie wiemy, czy 22 września odebrała Pani orzeczenie wydane przez zespół powiatowy, czy też wojewódzki, nie możemy wskazać, czy upłynął już termin złożenia odwołania. Jeśli minął termin złożenia odwołania, może Pani złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Aby przywrócenie terminu było możliwe, konieczne jest wykazanie przez zainteresowanego, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. Przykładami sytuacji, które usprawiedliwiają uchybienie przewidzianego terminu, są np. obłożna choroba zainteresowanego, która uniemożliwiła wniesienie odwołania czy też niedoręczenie stronie decyzji.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas