Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy należy mi się stopień niepełnosprawności?

02.11.2015
Autor: A.

Dzień dobry, chciałabym zapytać (mój lekarz rodzinny nie wie na pewno) czy z: kamicą nerkową, okresową tachykardią, nadciśnieniem tętniczym, zespołem policystycznych jajników, hiperinsulinemią, insulinoopornością, niedoczynnością tarczycy i podejrzeniem zespołu metabolicznego mam szansę otrzymać zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności? Lekarz rodzinny zaproponował mi, że wystawi mi odpowiednie zaświadczenie, ale niestety nie był pewny co do tego, czy moje choroby są na tyle ważne, że mogę dostać odpowiedni stopień niepełnosprawności.

Szanowna Pani,

W obowiązującym systemie orzekania o stopniu niepełnosprawności nie ma ustalonego wprost katalogu schorzeń i odpowiadających im stopni niepełnosprawności.

Zasady wydawania orzeczeń reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest na podstawie oceny stanu zdrowia, czyli dokumentu wystawionego przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego oraz badanie przedmiotowe, rozpoznanie choroby zasadniczej, przedłożoną dokumentację medyczną, wiek, płeć, wykształcenie, możliwość poprawy funkcjonowania itp.

Dlatego nie możemy niestety odpowiedzieć na Pani pytanie. Proponujemy złożenie dokumentów do Miejskiego/Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w miejscu zamieszkania. Wniosek o wydanie ww. orzeczenia można otrzymać w PZON lub pobrać z jego strony.

Więcej o orzekaniu do celów pozarentowych znajdzie Pani w artykule na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas