Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dni wolne na opiekę nad siostrą

12.10.2015
Autor: Justyna

Moja siostra 40 lat, ma orzeczoną niepełnosprawność z całkowitą niezdolnością do pracy (choroba onkologiczna). Czy mi, jako jej opiekunowi, przysługują jakieś dni wolne w pracy (pracuję jako nauczyciel na 3/4 etatu)?

Szanowna Pani,

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością nie mają prawa do dodatkowych dni wolnych (urlopu) z tytułu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad członkiem rodziny w czasie choroby mają prawo do zasiłku opiekunczego. Przysługuje on osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, która jest zwolniona z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  1. zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 (np. z powodu zamknięcia żłobka),
  2. chorym dzieckiem w wieku do lat 14,
  3. innym chorym członkiem rodziny.

Za innego członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - pod warunkiem, że pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż:

  • przez 60 dni nad dzieckiem do lat 14,
  • albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę dzieci i liczbę członków rodziny wymagających opieki nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja  w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas