Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Lekki stopień nic mi nie daje

08.10.2015
Autor: Małgorzata

Dzień dobry. Uzyskałam orzeczenie o niepełnosprawności stopnia lekkiego (wada słuchu, potrzebuję aparatów słuchowych, by móc słyszeć np. szum wody czy tykanie zegara), mam 21 lat, mam dokumentację medyczną wskazującą, iż niepełnosprawność nastąpiła przed 16. rokiem życia. Czy to nie powinno przemawiać za tym, iż stopień winien być umiarkowany... Nie dostanę dofinansowania na aparaty przy lekkim stopniu niepełnosprawności (aparaty to koszt prawie 8 tys. złotych, na który mnie nie stać).

Szanowna Pani,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma katalogu schorzeń i odpowiadających im stopni niepełnosprawności. Dlatego nie możemy stwierdzić, czy wydane orzeczenie jest właściwe.

Przy orzekaniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu słuchu bierze się m.in. pod uwagę: głuchoniemotę, głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się w oparciu m.in. o zaświadczenie lekarskie, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności, ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego itp.

Jeżeli orzeczenie wydane przez powiatowy zespół nie spełnia Pani oczekiwań, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może Pani złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.

Więcej o orzekaniu do celów pozarentowych przeczyta Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas