Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy praca tylko w zpch?

23.10.2015
Autor: Marta

Witam, mam pytanie dotyczące stopnia niepełnosprawności - umiarkowany. Czy jako osoba o przyznanym takim stopniu niepełnosprawności jestem zobowiązana do pracy w firmie o charakterze pracy chronionej? Czy jako osoba zatrudniona w firmie niebędącej zakładem pracy chronionej (zakładając, że złożę dokumenty w firmie), mogę dalej w niej pracować i czy decyzja zależy od pracodawcy?

Szanowna Pani,

Pracodawca zatrudniający osobę, która uzyskała orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie musi zmieniać całej umowy o pracę. Powinien natomiast skierować pracownika do lekarza medycyny pracy, celem uzyskania orzeczenia/zaświadczenia o możliwości zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku pracy. Po otrzymaniu ww. zaświadczenia, pracodawca powinien zaktualizować i uzupełnić treść umowy o pracę o regulacje wynikające z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określającej uprawnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu. Zatem jeśli uzyska Pani ww. orzeczenie/zaświadczenie lekarza medycyny pracy, bez przeszkód może Pani pracować na zajmowanym stanowisku pracy.

Osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może pracować zarówno na tzw. otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej.

Jeśli niepełnosprawność powstała w wyniku wypadku przy pracy, osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy.

Proponujemy także zapoznanie się z uprawnieniami przysługującymi pracownikowi z niepełnosprawnością, informacje na ten temat znajdzie Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas