Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

13.10.2015
Autor: s.

Żona opiekowała się niepełnosprawną córką przez 30 lat, poruszała się na wózku, teraz mężem też poruszającym się na wózku od 2 lat. Czy może liczyć na zasiłek? Dochód przekracza 1000 zł.

Szanowny Panie,

W przypadku opieki nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością, odpowiedni byłby specjalny zasiłek opiekuńczy, który funkcjonuje już od 2013 roku, jednak aby go otrzymać należy spełnić odpowiednie kryteria.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Jakie kryterium dochodowe należy spełnić? Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, wynoszącego 623 zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.

Niestety, z podanej przez Pana informacji wynika, że osoba sprawująca opiekę nad osoba niepełnosprawną przekracza kryterium dochodowe w omawianym świadczeniu.

Jednak mimo tego zachęcam do kontaktu z instytucją realizującą zadania gminy/powiatu w zakresie świadczeń rodzinnych. W zależności od miejscowości może być to Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS) lub bezpośrednio Urząd Gminy/Urząd Miasta, wydział świadczeń rodzinnych. Być może należałoby ponownie przeanalizować dochód oraz co się znalazło w jego częściach składowych. Po przeanalizowaniu sytuacji wnioskodawcy, pracownik powyższej instytucji będzie mógł zaproponować najlepsze rozwiązanie sytuacji lub odpowiednie świadczenie.

Warto również zwrócić uwagę na zasiłek pielęgnacyjny, który przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie.

W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Centrum Integracja Gdynia:

ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
tel.: 505 606 776
e-mail: gdynia@integracja.org
Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

Warto też zapoznać się na naszym portalu z rodzajami świadczeń rodzinnych oraz jakie kryteria określają możliwość ich otrzymania.

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czy w budynku, w którym mieszkasz, przydałaby się winda?

Biuletyn

Wspierają nas