Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Oczekiwanie na komisję a 7-godzinny dzień pracy

13.10.2015
Autor: B.

Trzy lata mija, jak otrzymałam stopień umiarkowany. Przywileje kończą mi się 30 września 2015 roku. 31 sierpnia br. wystąpiłam z nowym wnioskiem, na razie nie wyznaczono mi terminu komisji. Czy od 1 października muszę pracować 8 godzin, czy do czasu następnego orzeczenia mogę wychodzić z pracy po 7 godzinach (tak jak przez ostatnie trzy lata)?

Szanowna Pani,

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 2a. 1 w zw. z art. 20 c w zw. z art. 15), w przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność z tym zastrzeżeniem, że bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

W opisanej przez Panią sytuacji, wniosek o wyznaczenie komisji złożyła Pani odpowiednio wcześniej – jeszcze przed wygaśnięciem starego orzeczenia. Przepisy prawa jednakże mają to do siebie, iż można je interpretować na różne sposoby.

Proponuję zatem, aby udała się Pani do kadr, przedstawiając swoją sytuację. Wraz z pracodawcą można ustalić, jaka jest polityka pracodawcy w takich właśnie sprawach. Jeżeli wymagałby 8-godzinnego systemu pracy (ze względu na brak posiadania fizycznego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność), w przypadku otrzymania kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności, może Pani później wnioskować o wypłacenie nadgodzin za okres, kiedy pracowała Pani w trybie 8-godzinnym.

Może także Pani spróbować skontaktować się z Państwową Inspekcją Pracy, celem uzyskania informacji dotyczących interpretowania przepisów w takich właśnie sytuacjach.

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas