Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nie mogę doprosić się opieki

05.11.2015
Autor: anna

Jak jest z opieką dla osób niepełnosprawnych? Mam drugą grupę niepełnosprawności i niczego nie mogę się doprosić.

Szanowna Pani,

Jeśli właściwie zrozumieliśmy Pani pytanie, potrzebuje Pani pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a pomocy takiej nie mogą Pani zapewnić np. członkowie rodziny. W takiej sytuacji może się Pani zwrócić do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania o przyznanie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Starając się o jakiekolwiek świadczenie z pomocy społecznej nie trzeba wypełniać specjalnych wniosków czy formularzy. Wystarczy ustnie lub telefonicznie zgłosić taką potrzebę. W przepisach nie określono formy prośby, a zatem może być zgłoszona pracownikowi socjalnemu w dowolnej formie.

Pomoc usługowa jest udzielana bez względu na dochód osoby lub rodziny, natomiast odpłatność za korzystanie z pomocy usługowej jest uzależniona od dochodu osoby lub rodziny. Każda zgłaszana sprawa, dotycząca udzielenia pomocy, jest rozpatrywana indywidualnie. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze ustalana jest w drodze uchwały rady miasta lub gminy i jest zależna od sytuacji materialnej podopiecznego.

Więcej o usługach opiekuńczych przeczyta Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas