Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pracuję 8 godzin, a powinienem 7. Co robić?

20.10.2015
Autor: marek

Mam orzeczenie umiarkowane, a pracuję 8 godz. dziennie i 40 tygodniowo. Podobno powinno sie pracować przez 7 godzin plus przerwy na śniadanie i odpoczynek. Zgłosiłem to liderowi! Olano mnie!!! Co z tym zrobić, choć boję się, że nie przedłużą umowy, jak będę podskakiwał. Czy zakład popełnia przestepstwo? Gdzie się zwrócić, ażeby ktoś im zrobił kontrolę lub ich uświadomił lub to wyegzekwować bez żadnych konsekwencji?

Szanowny Panie,

Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

W Pana sytuacji, ze względu na orzeczony stopień umiarkowany, czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 tejże ustawy).

Jeżeli zatem przedłożył Pan swojemu pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności, to powinien on respektować wyżej przytoczone zapisy prawa. Dodatkowo (art. 17) ustawy faktycznie mówi o dodatkowej przerwie przewidzianej dla osób z orzeczeniem – należy jednak pamiętać, iż jest to przerwa na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

Najlepiej będzie, jeżeli spróbuje Pan uświadomić swojego Pracodawcę o prawach Panu przysługujących, wynikających z przepisów Ustawy. Może Pan także swojemu Pracodawcy podać dane kontaktowe do Centrum Integracja w Katowicach, gdzie Pracodawca z pewnością otrzyma rzetelne informacje dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Jeżeli te formy wyegzekwowania prawa nie przyniosą pożądanych efektów, proponuję skontaktować się z Państwową Inspekcją Pracy, której misją jest egzekwowanie przepisów prawa pracy.

Z poważaniem,

Joanna Hałat, doradca socjalny w Centrum Integracja w Katowicach

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas