Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy można zwolnić nauczyciela po przedłożeniu orzeczenia?

05.11.2015
Autor: Małgosia

Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Od kilku lat mam przyznaną grupę inwalidzką (stopień umiarkowany 05-R). Czekam na endoprotezę. Do tej pory nie ujawniałam się z inwalidztwem, ponieważ mam napisane: „zatrudnienie w warunkach pracy chronionej”. Wiadomo, szkoła to nie zakład pracy i tu obowiązują inne prawa. Mnie interesuje tylko punkt mówiący o możliwości płatnego zwalniania z pracy na badania i inne potrzeby związane z problemami zdrowotnymi. Ponieważ w szkole nie ma możliwości urlopu na żądanie, a konsultacje w przychodniach przyszpitalnych są zwykle przed południem. Czy po ujawnieniu niepełnosprawności dyrektor może mnie zwolnić?

Szanowna Pani,

Poruszyła Pani kilka istotnych problemów. Przede wszystkim pracownik nie ma obowiązku zgłaszania pracodawcy faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Warto też wiedzieć, że pracownik - bez względu na zapisy w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności - może podjąć zatrudnienie także na otwartym rynku pracy, o ile uzyska orzeczenie lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Natomiast jeśli chciałaby Pani korzystać z uprawnień pracownika niepełnosprawnego, wynikających z przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, należy przedłożyć pracodawcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Po uzyskaniu orzeczenia lekarza medycyny pracy, potwierdzającego możliwość zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku pracy, będzie Pani mogła korzystać z przysługujących uprawnień, m.in. zwolnienia na turnus rehabilitacyjny czy na zabiegi i badania, których nie można wykonać poza godzinami pracy.

Przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności nie może być podstawą do zwolnienia pracownika, o ile uzyska ww. orzeczenie lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas